Kiểm soát chất lượng

Oasis Oil Tools Co., Ltd, Kiểm soát chất lượng

Tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi chúng tôi đã được kiểm tra nghiêm ngặt.

Được Màn hình giếng thép không gỉ & Ống nước giếng Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

 • Oasis Oil Tools Co., Ltd,
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2015
  Số: 161864
  ngày phát hành: 2019-11-28
  Ngày hết hạn: 2020-12-23
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Oasis Oil Tools Co., Ltd,
  Tiêu chuẩn: BV Certification
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Oasis Oil Tools Co., Ltd,
  Tiêu chuẩn: Products Certification by BV
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Oasis Oil Tools Co., Ltd,
  Tiêu chuẩn: Products Certification by Third Party
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
Chi tiết liên lạc