Tin tức

December 2, 2019

Ứng dụng của ống lọc giếng

Các ống lọc giếng, cũng được gọi là màn hình giếng. Từ tên của nó, chúng ta có thể nghĩ rằng chức năng chính là lọc nước. Trên thực tế, bộ lọc giếng cũng có các chức năng và đặc điểm khác. Hãy cùng tìm hiểu thêm ở bên dưới:

Đầu tiên, nó có thể lọc nước thải sơ bộ, vì có nhiều khe thông thường trên bề mặt màn hình giếng. Tuy nhiên, màn hình giếng không thể lọc tốt các tạp chất nhỏ.

Thứ hai, thông thường màn hình giếng được lắp đặt dưới mặt đất nơi có nhiều đá và đất, nó có thể ngăn chặn tạp chất từ ​​các thiết bị khác.

Thứ ba, màn hình giếng cũng có chức năng hỗ trợ và bảo vệ tường giếng. Thông thường màn hình giếng được sử dụng cùng với máy bơm. Khi máy bơm hoạt động dưới lỗ khoan, nó sẽ rung mạnh, vì vậy chúng tôi phải sử dụng màn hình giếng để hỗ trợ giếng ..

Các màn hình giếng thường được sử dụng trong lỗ khoan hoặc các thiết bị khác, do đó chúng ta nên cẩn thận để chọn màn hình giếng, một khi màn hình giếng có vấn đề, tổn thất sẽ rất lớn.

Chi tiết liên lạc